Potřebuji pomoc

Potřebuji pomoc s obchodním právem

Obchodní právo
 • Obchodní závazkové vztahy
 • Veřejné zakázky
více informací

Potřebuji pomoc s občanským právem

Občanské právo
 • Příprava smluvních typů
 • Ochrana osobnosti
 • Dědické právo
více informací

Potřebuji pomoc s rodinným právem

Rodinné právo
 • Rozvody
 • Majetkové vypořádání
 • Spory o výživné
více informací

Potřebuji pomoc s nemovitostí

Nemovitosti
 • Příprava smluv o převodu nemovitosti
 • Advokátní úschovy
více informací

Potřebuji pomoc s náhradou škody

Náhrada škody
 • Způsobené trestným činem
 • Způsobené správním deliktem
více informací

Potřebuji pomoc s insolvenčním právem

Insolvenční právo
 • Návrh na oddlužení
 • Zastupování dlužníků a věřitelů
více informací

Potřebuji pomoc s trestním právem

Trestní právo
 • Obhajoba v průběhu celého trestního řízení
 • Přestupkové řízení
více informací

Potřebuji pomoc s pracovním právem

Pracovní právo
 • Ukončování pracovního poměru
 • Kolektivní vyjednávání
více informací

Potřebuji pomoc s správním právem

Správní právo
 • Stavební právo
 • Sociální zabezpečení
 • Správní trestání
více informací

Potřebuji pomoc se soudníchm řízením

Soudní řízení
 • Zastupování před všemi soudními instancemi v ČR
 • Mimosoudní řešení sporů
více informací

O NÁS


Dovolujeme si vás informovat o otevření nové pobočky advokátní kanceláře v Brně. Od 1.12.2014 jsme vám plně k dispozici.
Adresu nové pobočky naleznete v kontaktních údajích.

Naše advokátní kancelář v podobě společnosti s ručením omezeným byla založena v září roku 2008. Navazuje na bohatou advokátní praxi JUDr. Romana Krmenčíka, který jako advokát zahájil praxi v roce 1990, a JUDr. Kateřiny Pojman Lukešové, která jako advokátka působí od roku 2008.


Během více než dvacetileté advokátní praxe jsme v daném prostředí získali reputaci stabilní a nezávislé advokátní kanceláře. Díky širokému spektru poskytovaných právních služeb zvládáme zajišťovat špičkový právní servis našim klientům ve všech oblastech jejich činnosti. Samozřejmá jazyková vybavenost nám umožňuje poskytovat právní servis v hlavních světových jazycích.


Tato pardubická advokátní kancelář nabízí a umožňuje různé formy spolupráce v závislosti na konkrétním klientovi, jeho představách a požadavcích. Spolupráci lze realizovat dlouhodobě či pro řešení jednorázových úkolů. Dle vybrané formy spolupráce je sjednána i odpovídající forma odměňování advokáta (paušální, vyhlášková, smluvní). Konkrétní podoba se projednává s klientem před započetím právní pomoci a dle potřeby lze upravit v závislosti na druhu poskytnuté služby. Doporučujeme účtování jednotlivých úkonů (v případě zájmu lze zaslat orientační ceník) a při rozšíření služeb sjednání paušální měsíční odměny, jejíž výše se určí v závislosti na dosavadní vytíženosti.


Společnost se od svého založení úzce zaměřila mj. i právě na vymáhání pohledávek pro velké subjekty, a v této oblasti významně prohloubila své zkušenosti a přizpůsobila technické a personální zázemí a systém správy pohledávek. V návaznosti na objem agendy je naše společnost schopna a připravena reagovat na její nárůst, a to jak personálně tak i pokud se týče kancelářských prostor a technického vybavení.


Naše společnost zajišťuje svojí činnost ze svého ústředí v Pardubicích a je schopna služby poskytovat i po celé České republice, kde spolupracuje s dalšími advokáty (např. v Praze, v Hradci Králové, na Slovensku), kteří v případě potřeby působí jako substituující zástupci. K vymáhání pohledávek klientů využíváme spřízněné exekutorské úřady, které pověřujeme vlastní exekucí. Na základě dosavadních zkušeností a vyhodnocení efektivnosti pověřujeme jen ty nejvýkonnější.


Všichni zaměstnanci a spolupracovníci naší společnosti jsou poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost a povinnostech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Ochrana osobních údajů při procesu vymáhání pohledávek je zajištěna, uživatelské účty pracovníků advokátní kanceláře jsou chráněny heslem. Pro náhradu případné škody máme uzavřené pojištění do výše 100 miliónů Kč.